ÚVOD

POZVÁNKA

SITUAČNÍ ZPRÁVA

MATERIÁLY K AKTUÁLNÍMU ČÍSLU

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

KONTAKTY NA ČLENY RR


POZVÁNKA

na zasedání redakční rady časopisu

URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ,

které se uskuteční dne 3. února 2005 v 10.00 hod. v Brně, Jakubské nám. 3

      Program zasedání redakční rady:
  • Kontrola úkolů z minulého zasedání
  • Obsahová náplň čísla 3/04:
    viz situační zpráva
  • Náměty do dalších čísel


srdečně zdraví a na setkání s Vámi se těší redakce U&ÚR

      Brno, 31.3.2004