ÚVOD

POZVÁNKA

SITUAČNÍ ZPRÁVA

MATERIÁLY K AKTUÁLNÍMU ČÍSLU

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

KONTAKTY NA ČLENY RR


 

Schmeidler - Kvalita života starších spoluobčanů ve vztahu k jejich mobilitě

Plné znění ve formátu pdf.