Normální písmo
BIG - větší o 1
SMALL - menší o 1
EM - zvýraznění
CITE - také zvýraznění
STRONG - silné zvýraznění
SUB - dolní index
SUP - horní index

B - tučné písmo
I - kurzíva
U - podtržené písmo
TT - neproporcionální písmo (psací stroj)